Bekijk op ware grootte

Nieuwe btw-aangiften 2019

De verregaande wijzigingen die vanaf 2019 van kracht worden voor de aangifteverplichting

meer details

58,30 €

toevoegen aftrekken

De verregaande wijzigingen die vanaf 2019 van kracht worden voor de aangifteverplichting

"Nieuwe btw-aangiften 2019" is het onmisbare instrument voor alle professionals van de boekhouding of fiscaliteit die op de hoogte -willen blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van verplichte btw-aangiften des te meer omdat de aanwijzingen van de administratie jammer genoeg bijna nooit of met veel vertraging bijgewerkt worden.. Omwille van zijn eenvoudige, snelle en volledige oplossingen, is dit werk al vele jaren een referentiewerk voor iedereen die te maken krijgt met een btw-probleem.

De auteur geeft de lezer de beschikking over een uiterst volledig en praktisch werk-instrument en hanteert een zeer nauwkeurige aanpak die -onlosmakelijk verbonden is met deze notoir saaie materie. Hoewel de -essentie relatief begrijpelijk is, schuilen de problemen in de -details. 

Het werd dan ook duidelijk door de jaren heen dat deze saaie -materie meer en meer concrete voorbeelden vereiste. Om die reden -werden de verschillende edities geleidelijk aan verrijkt met de ont-leding van tal van praktische gevallen met betrekking tot enerzijds de gewone btw-aangifte, de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers, de btw-opgave van intracommunautaire handelingen, en anderzijds de bijzondere btw-aangifte.

De praktische gevallen dekken een groot deel van de materie en hebben niet alleen betrekking op de aangifteverplichtingen maar ook op de inbreng van methodes waarmee een groot deel van de btw-problematiek kan worden geanalyseerd en opgelost, met inbegrip van de inschrijvingen in de verschillende aangiftedocumenten.  

Bovendien wordt elk rooster van de gewone periodieke btw--aangifte, van de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers, van de btw--opgave van intracommunautaire handelingen en van de -bijzondere btw-aangifte zorgvuldig bestudeerd, grondig geanalyseerd en -becommentarieerd zodat de lezer deze documenten zonder -problemen kan invullen.
Sinds verleden jaar werd er een inleiding op de “Intrastat”-aangifte opgenomen.

Er werd een apart hoofdstuk gewijd aan het indienen van bijzondere aangiften:

  • wanneer de leverancier of dienstverlener niet in België is gevestigd en belastingen verschuldigd is bij eenmalige gebeurtenissen zoals evenementen, beurzen of merchandising;
  • voor intracommunautaire aankopen van nieuwe transportmiddelen of -producten waar accijnzen op moeten worden betaald;
  • voor aangiften betreffende het begin, de wijziging of de stopzetting van een activiteit, inbegrepen de BTW-eenheid;

Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het elektronisch indienen van ver-klarende documenten waarin men de lezer stap voor stap de verschillende fases uitlegt die via het “Intervat”-systeem moeten worden uitgevoerd.

Ten slotte krijgt de lezer via de bijlagen een volledig overzicht van de aangiften die zowel op papier als elektronisch (met een overzicht van de verschillende schermen) moeten worden ingediend.

  • Auteur : Serge Mary
  • Formaat : A5
  • Afwerking : geplakte vierkante rug
  • Cover : Papier-250g/m²
  • Binnenafwerking : 80g/m²
  • Pagina's : 340
  • Date de parution 27/05/2019

Nog geen commentaar

Schrijf uw recensie

Nieuwe btw-aangiften 2019

Nieuwe btw-aangiften 2019

De verregaande wijzigingen die vanaf 2019 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Schrijf uw recensie