Bekijk op ware grootte

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - 2de editie

WVV

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019. Onlangs gewijzigd door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017-828, gepubliceerd in het BS van 6 mei 2020.

meer details

44,00 €

toevoegen aftrekken

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019. Onlangs gewijzigd door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017-828, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2020.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voegt de regels toepasselijk op vennootschappen enerzijds en op verenigingen anderzijds samen in één tekst. Het WVV is onderverdeeld in 5 delen en 18 boeken:

Deel 1. Algemene bepalingen

Boek 1. Inleidende bepalingen
Boek 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Boek 3. De jaarrekening

Deel 2 − De vennootschappen

Boek 4. De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap
Boek 5. De besloten vennootschap
Boek 6. De coöperatieve vennootschap
Boek 7. De naamloze vennootschap
Boek 8. Erkenning van vennootschappen

Deel 3 − De verenigingen en stichtingen

Boek 9. VZW
Boek 10. IVZW
Boek 11. Stichtingen

Deel 4 − Herstructurering en omzetting

Boek 12. Herstructurering van vennootschappen
Boek 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen
Boek 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Deel 5 − De Europese rechtsvormen

Boek 15. De Europese vennootschap
Boek 16. De Europese coöperatieve vennootschap
Boek 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting
Boek 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband

Het vereenvoudigde, moderne en flexibele WVV wil het leven van de ondernemers vergemakkelijken, de efficiëntie van de vennootschapsstructuren opkrikken en zo van België een aantrekkelijker land maken voor economische spelers.

De huidige uitgave van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2019, gecoördineerd door Laetitia De Smet, is bestemd voor rechtspractici, cijferberoepers, docenten en studenten.

De verschillende tabs zorgen voor een eenvoudige en snelle toegang tot de 18 boeken van het Wetboek. Het bevat de overgangsbepalingen en een concordantietabel van de oude en de nieuwe wetteksten.

  • Auteur : Laetitia DE SMET
  • Formaat : 17x24 cm
  • Afwerking : Dos carré collé
  • Cover : Papier - 250 gr/m²
  • Binnenafwerking : 80g/m2
  • Pagina's : 586
  • Date de parution 06/2020

Nog geen commentaar

Schrijf uw recensie

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - 2de editie

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - 2de editie

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019. Onlangs gewijzigd door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017-828, gepubliceerd in het BS van 6 mei 2020.

Schrijf uw recensie

2 Andere producten in dezelfde categorie