close / fermer

ISBN : 978-90-76924-20-5
Auteur(s) : M. HOESSELS - L. Agache - M. Ceulemans
Pages : 271
Format : 17/24
Date de sortie : 30-08-2007

BTW uitgelegd

39,00 € | TVA 6%

De belasting op de toegevoegde waarde is alomtegenwoordig in onze huidige economie. De kennis ervan is een must geworden en maakt een bijkomende troef uit voor specialisten in fiscaliteit en management.  

Om u wegwijs te maken in he (...)