close / fermer

ISBN : 978-90-76924-04-5
Auteur(s) : Jannick Everaerdt
Pages : 390
Format : A5
Actualisation : 26-11-2007

De raad van bestuur en de algemene vergadering

46,00 € ttc | TVA 6%

U bent bestuurder van vennootschappen en wenst de talrijke rechten en verplichtingen, die uit uw mandaat voortvloeien, te kennen?
Uw raadgevers (advocaten, boekhouders, accountants, notarissen, financiële directeurs, enz.) en uz (...)